top of page

המרקטים השונים בערים : Yiwu , Shunda, Foshan

התמונות בגלריה, הם תמונות של חלק מהמרקטים השונים בערים: "איו" , "פושאן" , "שונדה"  , בהם ניתן לרכוש את כל תכולת הבית וריהוט הגן, בכמויות קטנות המתאימות לצריכה אישית.

bottom of page