top of page

בקרת איכות בסין

ישנו קונצנזוס עולמי כי איכות המוצרים בסין נמשלת לאיכות זולה שנופלת ברמה משאר העולם, אך כיום אפשר לומר שאיכות המוצרים תלויה בגורמים רבים ביניהם: איכות המפעל, המחיר, דרישות היבואן ורמת בקרת האיכות של גוף חיצוני כמובן הרי לא נרצה לתת לחתול לשמור על השמנת, ולרוב ספק סיני שלא עושים לסחורה שלו בקרת איכות יוזיל את איכות המוצר בשביל להגדיל את רווחיו.

בשביל לשמור על רמת איכות נדרשת יש מקום לבקרת איכות קפדנית, וגם כאן החברה שלנו לא עושה הנחות.

2. ייצור דוגמאות

לאחר ניהול המשא ומתן עם הספק, נציג מטעמנו ידאג להפקת דוגמאות עבור היבואן לפי דרישות היבואן.

הכנת הדוגמא תמיד מלווה בקושי גדול בהעברת האינפורמציה בצורה מדויקת למפעל, ולכן ישנו צורך בנציגים בשני השווקים הסינים והמערביים אשר יודעים לגשר בין עולמות וכך להבין את פרטי המוצר.

 

אישור הדוגמא יעשה בשני שלבים:

1.      אישור הדוגמא בעזרת צילום (ב- E.mail) ובעזרתו היבואן יוכל לקבל אינדיקציה ראשונית.

2.   שילוח דוגמא ליבואן לקבלת הערות ואישור סופי, במידה ויש צורך                 היצרן יפיק דוגמאות נוספות עד מתן האישור הסופי של היבואן

4. בקרת הסחורה במחסן

ברגע הגעת הסחורה למחסן מתבצעת בקרת איכות מדגמית, בסוף הליך הבדיקה ישלח דו"ח בקרת איכות מפורט אשר יכלול את אפיון המוצר הראשוני שנמסר לנו על ידך, תמונות של המוצר הסופי, אישור מידות ומשקלים, אישור תקינות וצורת האריזה הסופית של המוצר.

 

הסחורה שתועמס למכולה ותשלח ליעד תהיה רק מהסוג שעומד בסטנדרטים של היבואן ובכך נחסוך ליבואן בעלויות של שילוח סחורה פגומה מה שקורה לרוב במקרה שאין בקרת איכות חיצונית.

 

6. הפקת מסמכים

נציג החברה ידאג להפקת כל המסמכים הדרושים לשיחרור המכולה בארץ היעד, בינהם מסמכים הדרושים למכס, למכון התקנים, ולמשרד התמ"ת .

 

-          בקשה לשחרור יבוא.

-          שטר מטען.

-          חשבון ספק.

 

וכמו כן מסמכים לזיהוי מוצרים – קטלוגים וכדומה.

 

1. ביקור אצל הספק\מפעל

לאחר תהליך איתור הספקים בסין, נבחר את הספק המתאים ביותר מבחינת אמינות ואיכות.

נציג מטעם החברה תמיד יגיע למפעל לטובת התרשמות ובחינת המכשור וההבנה של תהליכי בקרת האיכות הפנימיים של המפעל לפני תחילה העבודה

3. בקרת תהליך הייצור

מגנון בקרת האיכות של החברה משולב לאורך תהליך הייצור כולו: מבדיקת חומרי הגלם ועד גמר הייצור. נציג מטעם החברה יבקר במפעל בכדי להקפיד ולוודא כי תהליך הייצור מתבצע כנדרש.

​תהליך בקרת האיכות כולל הקפדה על זמני אספקה אליהם התחייב היצרן הסיני ולא רק על איכות הסחורה. נציג מטעם החברה נמצא בקשר תמידי עם המפעל וכך שאם יתעוררו קשיים ידע להתריע על כך מבעוד מועד כך שליבואן יהיה מספיק זמן להיערך לכך.

5. המכלה

בשלב טעינת המכולה מתבצעת ביקורת שבמהלכה בודק מטעם החברה סופר ומוודא שכל הסחורה עולה על המכולה ומפקח על אופן טעינת הסחורה במכולה.


 

bottom of page