top of page

מילון מונחים ליבוא

מונחי שילוח של סחורה:

מכולה- container

באמצעותה מועברת הסחורה דרך הים, ישנם מספר גדלים של מכולות:

שלושה גדלים שכיחים: 20 FEET (רגל) – 28 קוב, 40 FEET – 58 קוב, 40 HQ – 68 קוב.

הזמנת גודל הקונטיינר מתבצעת בהתאם לגודל ההזמנה.

ארץ קניה - country of purchase

הארץ שבה מוכר הסחורות נמצא ולאו דווקא היכן שמיוצרות.

country of last known destination

הארץ האחרונה, ככל הידוע במועד היצוא, שבה הסחורות אמורות להימסר מבלי להתחשב בארץ שאליה נשלחו תחילה ובעסקאות או בפעולות אחרות, אם היו ששינו את מעמדן החוקי של הסחורות בדרך לאותה ארץ אחרונה.

בעבר שם המונח היה: ארץ יעד לסחורות מיוצאות.

country of origin

הארץ שבה יוצרו הסחורות שיובאו לישראל.

estimated time of arrival - ETA

זמן עזיבה משוער של הסחורה את נמל המוצא.

estimated time of departure - ETD

זמן עזיבה משוער של הסחורה את נמל המוצא.

less than container loaded - LCL

שימוש בחלק מקונטיינר, הסחורה מועברת למחסן בנמל היעד של חברת הספנות ומועמסת לקונטיינר עם סחורות של יבואנים אחרים, התשלום עבור הובלה זו הוא יחסי לפי כמות הנפח של הסחורה בתוך הקונטיינר שנשלח.

full container load - FCL

הזמנה של קונטיינר מלא, כאשר כל הסחורה בו שייכת לך והוא נשלח למחסנים שלך לפריקה.

CBM

נפח סחורה, קוב (מטר מעוקב) = מטר X מטר X מטר.

התשלום לחברות הספנות הינו לפי הנפח הכללי של הסחורה שאתה משלח.

 

 

 

 

מסמכים לשחרור הסחורה ומונחים הקשורים למכס:

bill of loading - BL

שטר המטען של הסחורה הינו קבלה חתומה על ידי רב החובל, סוכן או בעל הסחורה אשר מביאה ראיה להסכם ההובלה ותנאיו וכן מפרטת את פרטי ההובלה.

במסמך זה מצוינים בעלי הסחורה, פירוט הכמויות וסוג הסחורה במכולה, גודל המכולה ונפח הסחורה בה, נמל יעד ונמל מוצא של הסחורה, מספר פריט המכסה של הסחורה לצורך מיסוי ועוד.

שטר המטען מהווה מסמך המעניק למחזיקו זכויות לקבלת המטען, בלי מסמך זה אי אפשר לשחרר את הסחורה בנמל היעד!

INVOICE - חשבון המכר

הצהרת המוכר או היצרן על תכולת המשלוח וערכו לצרכי מס עבור שלטונות המכס במדינת היעד, בחשבונית זו מופיע פירוט כמויות המוצרים וכמות עלות כל מוצר במכולה.

חשבון המכר חייב להופיע על גבי ניירת לוגו של החברה הסינית וחותמת מקורית של החברה.

PACKING LIST - רשימת תכולה

מסמך  הכולל פירוט מלא של המוצרים שהזמנת ונמצאים במכולה (LCL/FCL) . ובו מפורטת צורת האריזה של המוצר ומשקל כל אריזה, סימנים ומספרים המזהים את האריזה.

מטרת ה- רשימה היא בדיקה בעת פריקת המכולה שאכן כל הסחורה שהזמנת הגיעה. הוא צריך לכלול את פרטי החברה הסינית וחותמת מקורית של החברה.

HS CODE - מספר מכס

מספר מכס, קוד זה יופיע בשטר המטען של הסחורה, כך שהמכס במדינת היעד ידע בדיוק מהו המוצר שמגיע במכולה, לכל מוצר קיים מספר מכס ולפיו נקבעת רמת המכס שתוטל על המוצר בכל מדינה שיגיע אליה.

גובה המכס השכיח הינו בין 8% ל- 12% וישנם מוצרים הפטורים ממכס כמו חומרי גלם.

CUSTOM AGENT - עמיל מכס

מתווך בין היבואן ובין שלטונות המכס, באחריותו הכנת הניירת, סיווג הסחורות, קביעת המיסוי עליה ושחרור הסחורה מהנמל ומן המכס.

נקרא גם סוכן מכס, בעל רישיון לכך וזאת לאחר שהוכשר ועבר בהצלחה את הבחינות המעשיות.

אמור לייצג את המכס בפני היבואן ובאותה מידה לייצג את היבואן בפני המכס והכול בהתאם לחוקי המכס.

PURCHASE TAX - מס קניה

מס המוטל על סחורות מיובאות וסחורות מקומיות, מס זה חל רק על סחורות מסוימות.

ORIGINAL DOCUMENT - תעודת מקור

תעודה הנדרשת על מנת לקבל הנחת מכס מארצות שיש עימם הסכמי סחר.

תעריף המכס

תעריף מיסוי היבוא על סחורות מיובאות.

רישיון יבוא - import certificate

נחוץ בטרם מייבאים סחורה, יש סחורות שיש עליהם חובת רישיון יבוא.

רשימון מכס - custom certificate

שומה עצמית לתשלום מסי היבוא, בד"כ מוגשת ע"י עמילי המכס.

פקדון מכס - custom deposit

סכום המופקד במכס עד אשר ימציאו בפניו ראיה או הוכחה אשר חסרה בעת שחרור הסחורה.

פקודת המכס

קובץ החוקים שעל פיהם עובד המכס.

סבלות - portage

תשלום לנמל עבור עבודות סבלות, שזה בפועל פריקת האוניה והעמסה על משאית.

סיווג טובין - goods classification

לכל סחורה קיים מספר, קביעת המספר לסחורה מסוימת נקרא סיווג.

סיווג הסחורות קובע את המיסוי, לא תמיד יש הסכמה על הסיווג בין עמילי המכס ופקידי המכס.

מונחים מול הספק הסיני:

סחורות (goods )

מוצרים פיזיים שיש להם ביקוש, שניתן לקבוע בעלות עליהם ושניתן להעביר את הבעלות עליהם מיחידה מוסדית אחת לאחרת על ידי ביצוע עסקאות בשווקים. כולל סוגי מוצרים מסוימים הנקראים מוצרים משמרי מידע, אשר מאוחסנים במדיה פיזית היכולה לחצות גבולות באופן פיזי.

חשבון ספק - Proforma Invoice

הצעת מחיר מסודרת מהספק הכוללת: סוג המוצר, תמונה, הכמות המבוקשת מכל מוצר, העלות של כל מוצר, מפרט טכני של המוצר (גודל, משקל, צורת אריזה), זמני אספקה, דרישות הלקוח למוצר, פרטי הלקוח והספק.

minimum order quantity - MOQ

הכמות המינימאלית הנדרשת מפריט מסוים להזמנה.

samples

מומלץ להכין דוגמא למוצר שברצונכם להזמין, במידה והמחיר שהספק הציע קיבל את אישורכם השלב הבא הינו הכנת הדוגמא למוצר. יש לוודא כי בסוף תהליך הייצור הסחורה תהיה זהה לדוגמא שקיבלתם בתחילה ושזו תהיה איכות הסחורה שתגיע לארץ היעד. היעד.  במרבית המפעלים בסין עלות הכנת הדוגמא תקוזז לאחר ביצוע ההזמנה, מומלץ לבצע את הדוגמא לפני תשלום המקדמה על כלל ההזמנה.

deposit - 30%

תנאי התשלום אצל מרבית הספקים בסין הם מקדמה של 30% מסכום ההזמנה הכולל.

באמצעות סכום זה ירכשו חומרי הגלם ומקדמה זו הינה אמצעי הגנה עבור המפעל במקרה של ביטול ההזמנה.

before shipping - 70%

יתרת התשלום בגין ההזמנה, משולם כשהסחורה מגיעה למחסן.

מסמכים לשחרור הסחורה ומונחים הקשורים למכס

מונחי תמחור הובלות:

ex works - EXW

מחיר לסחורה במפעל, כאשר כל העלויות ההובלה והוצאות הנמל והמכס חלים על היבואן גם בארץ המוצא וגם בארץ היעד, ובנוסף הקונה צריך להצטייד ברישיונות ובאישורי היצוא.

cost insurance and freight price - CIF PRICE

מחיר סי"ף – מחיר של סחורה שסופקה בגבול המדינה המייבאת, כולל דמי הביטוח וההובלה שנדרשו עד לנקודה זו.

על היבואן לשלם רק את ההוצאות החלות על הסחורה מרגע הגעתה לנמל היעד, כולל שחרור ממכס בנמל היעד ופריקה.

free on board price - FOB PRICE

מחיר פו"ב – ערך השוק של הסחורות בנקודת ההערכה האחידה (גבול המכס של המשק שממנו הם מיוצאים) ערך זה שווה למחיר סי"ף פחות דמי התחבורה והביטוח.

כלומר הספק דואג להוביל את הסחורה לנמל השילוח במדינת המוצא, העמסתה ושחרורה מהמכס, כולל את כל ההוצאות על הסחורה בסין.

היבואן דואג לתשלום השילוח מנמל המוצא וכן לכל ההוצאות הנלוות מרגע יציאת הסחורה מגבולות מדינת המוצא.

door to door - DTD PRICE

מדובר במחיר אחד הכולל את כל עלויות היבוא עד הגעת הסחורה ליעדה הסופי. התשלום כולל בתוכו: ערך הסחורה, הובלה לנמל המוצא והוצאות נמל נלוות כולל מכס סיני, הובלה לנמל היעד והוצאות בנמל היעד עד קבלת הסחורה.

מסמכים לשחרור הסחורה ומונחים הקשורים למכס
מילון מונחים ליבוא מסמכים לשחרור הסחורה ומונחים הקשורים למכס

מע"מ - vat

מס ערך מוסף, על כל שלב בהשבחת הסחורות יש מס, מס המוטל על סחורות מיובאות וגם על סחורות מקומיות.

במידה ויש לך שאלות נוספות אנא צור קשר ונשמח לסייע בכל דבר.

bottom of page